Pelajar terlalu happy?

Penyalinan

Berikut adalah salinan kutipan bahan pengawalan kuliah terdahulu, tentang tantangan penyesuaian di awal semester. Sebuah pola yang perlu diubah dan disesuaikan. Belajar dari kesalahan masa lalu untuk berjuang menghadapi masa depan.

Benar tidaknya menarik untuk dipikirkan. Juga menarik jika dihubungkan dengan naskah pidato pak Menteri pada post terdahulu.

— sumber : portraitindonesia.com